Czynniki interferujące 🎥 VIDEO

Zapraszamy na najnowszy edukacyjny film, który skupia się na trzech najczęściej występujących problemach, które mogą wpłynąć na wyniki badań: hemolizie, lipemii oraz ikterii. Przeanalizujemy, dlaczego te czynniki interferencyjne mają tak duży wpływ na dokładność diagnostyki i w jaki sposób mogą one zafałszować wyniki badań.

Niewłaściwe przygotowanie pacjenta, błędy podczas pobierania próbek krwi oraz nieodpowiednie postępowanie z materiałem mogą prowadzić do tego typu interferencji, ale są to sytuacje, które da się wyeliminować poprzez ścisłe przestrzeganie procedur. Nasz film oferuje praktyczne wskazówki i najlepsze praktyki, które pomagają zminimalizować ryzyko ich wystąpienia.

Czynniki interferujące w wyniki badań krwi