Badania kału

Kał

Kiedy wykonać badanie?

Badanie kału jest zlecane najczęściej przy podejrzeniu, że zwierzę ma pasożyty.

Lekarz zaleci analizę kału również w przypadku biegunki, wymiotów, braku apetytu oraz chudnięcia przy normalnym apetycie.

Badania kału

Próbki kału

Jak pobrać próbkę kału zwierzęcia do badania?

Próbka kału musi być dostarczona w sterylnym pojemniku. Specjalny pojemnik można kupić w aptece lub w gabinecie weterynaryjnym.

Resztki pokarmu

Pasożyty

Nabłonek

Patogeny

Krew

Wirusy

Śluz

Bakterie

Połknięte przedmioty

Grzyb

Rodzaje badań kału

Badania parazytologiczne

Badania parazytologiczne

 • Kał do badań parazytologicznych pobieramy do specjalnego sterylnego pojemnika z różnych części świeżej próbki. Służy do tego umieszczona w pojemniku łopatka.
 • Zalecamy zbieranie próbek z 3 dni do 3 osobnych pojemników.
 • Po zebraniu kał należy przechowywać w warunkach chłodniczych. Jest to ważne, ponieważ przechowywanie w temperaturze pokojowej może spowodować pokrycie pleśnią kału, a wtedy nie będzie możliwe
 • wykonanie badań.
 • Przy przesyłaniu kilku próbek do badania kału prosimy o wyraźną informację, czy chcą Państwo wykonać badanie próbki zbiorczej czy pojedyncze zbadanie każdej próbki.

Posiew kału

Posiew kału

 • Próbki kału powinny być pobrane na początku biegunki (przed wprowadzeniem antybiotykoterapii), ponieważ wtedy liczba patogenów w próbce jest największa.
 • Próbka powinna mieć co najmniej 5 g stolca i fragmenty z widoczną krwią, śluzem lub ropą, jeśli są obecne. Świeżą próbkę kału należy przenieść do jałowego pojemnika.
 • Jeśli nie ma możliwości dostarczenia świeżej próbki kału do laboratorium materiał należy umieścić podłożu transportowym i przechowywać w temperaturze 4-8 ̊C do 72 h.
 • Do badania można pobrać wymaz z odbytu.

Badania mikrobiologiczne

Badania mikrobiologiczne

 • Jeśli to możliwe prosimy o próbki kału pobranego z prostnicy.
 • Świeży materiał pobieramy do sterylnego, jednorazowego pojemnika – próbkę należy dostarczyć do badania tego samego dnia.
 • Materiał dostarczany kolejnego dnia – grudkę kału umieszczamy w probówce z podłożem transportowym.

Ważne

Ważne

 • Próbka kału w niewłaściwym pojemniku (słoik, pojemnik po lekach) nie może być przyjęta do badania przez laboratorium.
 • Niewłaściwie przechowywana lub zanieczyszczona pleśnią próbka nie może być przyjęta do badania przez laboratorium.