Kot lub pies zjadł leki. Objawy zatrucia lekami u psa lub kota.

Wcześniej pisaliśmy o zatruciu pokarmowym u psów i kotów, które może być spowodowane jedzeniem. Kolejnym aspektem zatruć zwierząt domowych jakie poruszymy są zatrucia lekami u psa lub kota. Mimo że większość leków jest stosowana zarówno u ludzi, jak i zwierząt. Kluczową kwestią jest odróżnienie dawki terapeutycznej od dawki toksycznej. Musimy tu wyróżnić dwie drogi zatrucia. Po pierwsze, gdy zwierzę samo spożywa leki. Natomiast druga droga występuje, gdy właściciel chce leczyć zwierzę na własną rękę lub podaje zwierzęciu lek przez pomyłkę.

Kot lub pies zjadł leki

Zatrucia lekami przeciwzapalnymi, przeciwbólowymi 

Do tej grupy leków należą między innymi ibuprofen, karprofen, aspiryna, paracetamol. Mechanizm działania NLPZ polega na hamowaniu cyklooksygenazy, a w konsekwencji do hamowania syntezy prostaglandyn i tromboksanu. Objawy i skutki zatrucia zależą od rodzaju i dawki przyjętego leku, a także od gatunku i indywidualnej wrażliwości zwierzęcia. W wyniku zatrucia lekami u psa lub kota dochodzi do podrażnienia i owrzodzenia przewodu pokarmowego, zaburzeń krzepnięcia krwi oraz do uszkodzenia wątroby i nerek.

Ibuprofen jest dwukrotnie bardziej toksyczny dla kotów niż dla psów. Zatrucie aspiryną u kotów również przebiega znacznie ciężej niż u psów. Głównie z powodu niskiej aktywności enzymów, które uczestniczą w metabolizmie aspiryny u kotów. Nawet niewielkie dawki paracetamolu są toksyczne dla kotów, ponieważ metabolity paracetamolu rozkładające się w wątrobie kotów mogą powodować uszkodzenia erytrocytów.

Śmierć po zatruciu lekami przeciwbólowymi u psów następuje po 2-5 dniach, jeśli pomoc nie zostanie udzielona w krótkim czasie. U kotów zgon występuje już po 18-36 godzinach od pojawienia się pierwszych objawów.

Zatrucie lekami przeciwdepresyjnymi u zwierząt

Ze względu na szeroki wybór leków przeciwdepresyjnych, o różnych mechanizmach działania i skutkach ubocznych, objawy zatrucia mogą się różnić, co może opóźnić prawidłowe postawienie diagnozy. Przedawkowanie antydepresantów najczęściej wywołuje zespół serotoninowy, cechujący się zaburzeniami psychicznymi (zmiany w zachowaniu), zaburzeniami aktywności nerwowo-ruchowej (skurcze, dreszcze, drgawki) oraz objawami autonomicznymi (ślinotok, biegunka). Utrzymujące się objawy mogą prowadzić do spadku ciśnienia krwi, tachykardii i arytmii. Rokowanie w każdym przypadku zatrucia zależy od rodzaju przyjętego leku, jego dawki oraz stanu zwierzęcia.

Zatrucie lekami nasercowymi u psa lub kota

Leki nasercowe są grupą leków, które najczęściej powodują zatrucia lekami u psa lub kota. Najczęstszymi powikłaniami po zatruciu lekami nasercowymi są niedociśnienie, bradykardia, czasami mogą pojawić się także zaburzenia oddychania i gospodarki elektrolitowej, stanowiące śmiertelne zagrożenia dla zwierzęcia. Podobnie jak w przypadku zatrucia innymi lekami, rokowanie przy zatruciu lekami nasercowymi zależy od rodzaju i dawki leku, szybkości udzielonej pomocy oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

 

Bibliografia:

Latek U., Chłopecka M., Mendel M., Zatrucia psów i kotów lekami stosowanymi w medycynie człowieka, Magazyn Weterynaryjny, 2023/09

 

Sprawdź gdzie zbadasz swojego pupila