PROFIL WĄTROBOWY ROZSZERZONY

Profil wątrobowy rozszerzony AST, ALT, ALP, elektroforeza białek, białko całkowite, bilirubina całkowita, GGTP, LDH, kwasy żółciowe

Pakiet badań “Profil wątrobowy rozszerzony” to kompleksowe zestawienie badań mających na celu ocenę funkcji wątroby u psa. Oto opis poszczególnych składników tego pakietu:

AST (Asparaginianowa aminotransferaza): Jest to enzym, który występuje w komórkach wątroby, ale także w innych tkankach. Podwyższona aktywność AST może wskazywać na uszkodzenie lub chorobę wątroby.

ALT (Alaninowa aminotransferaza): Podobnie jak AST, jest to enzym obecny w komórkach wątroby. Podwyższona aktywność ALT może sugerować uszkodzenie hepatocytów, co jest charakterystyczne dla różnych chorób wątroby.

ALP (Fosfataza alkaliczna): ALP to enzym obecny w różnych tkankach organizmu, w tym w wątrobie i kościach. Podwyższona aktywność ALP może wskazywać na problemy z przewodem żółciowym lub na rozwijające się schorzenia wątroby.

Elektroforeza białek: Jest to technika laboratoryjna pozwalająca na rozdzielenie białek na podstawie ich ładunku i masy cząsteczkowej. Elektroforeza białek może dostarczyć informacje o różnych frakcjach białek, co może być pomocne w diagnozie różnych stanów chorobowych.

Białko całkowite: To ogólne stężenie białek we krwi, które obejmuje zarówno albuminy, jak i globuliny. Zmiany w stężeniu białek całkowitych mogą być związane z różnymi schorzeniami, w tym z problemami wątrobowymi.

Bilirubina całkowita: Bilirubina jest produktem przemiany hemoglobiny i jest metabolizowana w wątrobie. Zwiększone stężenie bilirubiny może wskazywać na problemy z wydzielaniem żółci lub inne dysfunkcje wątroby.

GGTP (Gamma-glutamylotranspeptydaza): Jest to enzym, którego aktywność może być zwiększona w przypadku chorób wątroby lub dróg żółciowych. Jest to czuły wskaźnik uszkodzenia wątroby.

LDH (Dehydrogenaza mleczanowa): To enzym obecny w wielu komórkach organizmu, w tym w wątrobie. Wzrost aktywności LDH może być związany z uszkodzeniem tkanek, w tym wątroby.

Kwasy żółciowe: Kwasy żółciowe są ważnym składnikiem żółci, która jest niezbędna do prawidłowego trawienia i wchłaniania tłuszczów. Ich pomiar może być pomocny w diagnozowaniu chorób wątroby i układu pokarmowego.

Pakiet ten stanowi kompleksowe narzędzie diagnostyczne, które umożliwia dokładną ocenę stanu wątroby u psa. Badania te są szczególnie istotne w przypadku podejrzenia problemów z funkcjonowaniem tego ważnego narządu, co pozwala na wczesną diagnozę i wdrożenie odpowiedniego leczenia.

Sprawdź gdzie zbadasz swojego pupila